MAKRITE

World's leading manufacturer of disposable masks

Multiple national standards : NIOSH, CE, JIS, AS/NZS, etc.

Makrite ผลิตหน้ากากอนามัยหลากหลายรุ่น ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งมีทั้งผลิตเพื่อใช้ทางการแพทย์ และผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นเจ้าของใบรับรองมากถึง 212 ชิ้นทั่วโลก นอกจากนี้ Makrite ผลิตหน้ากากอนามัยตามมาตรฐานการผลิตต่างๆ ได้แก่ NIOSH, CE, JIS, AS/NZS, KOSHA และ CHINA LA เป็นต้น นอกจากนี้หน้ากากอนามัยบางรุ่นได้การรับรองเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ด้วย ซึ่งสามารถสืบค้นได้รุ่นได้ทาง cdc.gov/niosh เพื่อค้นหาหน้ากากอนามัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NIOSH และ FDA approved

9500-N95

Makrite 9500-N95

US NIOSH certified respiratory N95 

หน้ากากอนามัย Makrite 9500-N95 เป็นหน้ากากอนามัยที่ได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน US NIOSH และ FDA

ผลิตจากเส้นใยไม่ถักไม่ทอ  SMS non-woven fabric ประกอบด้วยเส้นไย 3 ชั้น

  • ชั้นนอก เป็นเส้นไยสังเคราะห์ชนิด Polyester มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ

  • ชั้นกลาง เป็นเส้นไยสังเคราะห์ชนิด Polypropylene meltbrown มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 100 เท่า ถักกันเป็นร่างแห ทำหน้าที่กันเชื้อโรค

  • ชั้นใน เป็นเส้นไยสังเคราะห์ชนิด Polyester เช่นเดียวกับชั้นนอก

Makrite 9500-N95 NIOSH approved number TC-84A-5411

เป็นหน้ากากอนามัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 95%

มีคุณสมบัติกันน้ำ ไม่กันน้ำมันตามมาตรฐาน N95 สามารถกันอนุภาคขนาดเล็กต่างๆ ได้แก่

  • ละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่นต่างๆ เช่น ซีเมนต์ โลหะหนัก เขม่า แอสเบสตอส เป็นต้น
  • เชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เป็นต้น

Makrite 9500-N95 ออกแบบเป็นทรงโดม มีพื้นที่ว่างภายใน เวลาสวมใส่สามารถหายใจได้โดยมีแรงต้านทานต่ำ ไม่อึดอัด

ใช้ครอบใบหน้าช่วงจมูกถึงคาง แล้วรัดด้วยสายรัดศีรษะ 2 เส้น และบริเวณสันจมูกมี Nose Clip ไว้ปรับหน้ากากอนามัยแนนกับสันจมูกเพื่อป้องกันอากาศรั่ว โดยด้านในได้บุ Nose Foam เพื่อป้องกันการกดผิวหนังบริเวณนี้ ช่วยให้ไม่เจ็บเวลาสวมใส่

และผู้สวมใส่ต้องทำ fit test เพื่อทดสอบการรั่วไหลอากาศภายในหน้าการอนามัยก่อนทุกครั้ง 

 

การสวมหน้าการอนามัยและทดสอบความแนบ

ขั้นที่ 1

ถือหน้ากากอนามัยไว้ในอุ้งมือ (ตามรูป) โดยวางให้ส่วนจมูกอยู่บริเวณ ปลายนิ้วมือ และให้สายรัดศีรษะห้อยลงและอยู่ใต้มือ

ขั้นที่ 2

วางหน้ากากอนามัยไว้ใต้คาง โดยให้ส่วนจมูกอยู่ด้านบน 
ดึงสายรัดศีรษะเส้นบนไปที􀀀ด้านหลังของกระโหลกศีรษะส่วนบน

ขั้นที่ 3

ดึงสายรัดศีรษะเส้นล่างไปรัดที่ส่วนคอ ล่างต่อใบหู

ขั้นที่ 4

ปรับสายรัดศีรษะให้รู้สึกสวมสบาย แล้วกดที่ปรับสันจมูกด้วยนิ้วให้แนบไปตามรูปร่างของจมูก

ขั้นที่ 5

ใช้มือทั้ง 2 ข้างวางเหนือหน้ากากอนามัย ตรวจสอบความแน่น แล้วหายใจเข้าอย่างเร็ว ผู้สวมใส่จะรู้สึกถึงแรงดันลบภายในหน้ากาก หากไม่แนบให้ปรับอีกจนแนบ

ข้อควรระวัง

การสวมหน้ากากอนามัย N95 ควรตรวจสอบความแนบทุกครั้งที่สวมใส่ โดยวางมือทั้ง 2 ข้างเหนือหน้ากากอนามัยแล้วหายใจออก ถ้ามีลมรั่วรอบๆจมูก ให้ปรับที่กดสันจมูก และ/หรือสายรัดศีรษะ จนกว่าจะแนบสนิท